Cena ČNPS - 2006 Tisk Email

Cena za odbornou práci:

Karel Valeš se spolupracovníky za práci "Analysis of sensitivity to MK-801 treatment in a novel active allothetic place avoidance task and in the working memory version of the Morris water maze reveals differences between Long-Evans and Wistar rats", Neuroscience Research 2006; 55:383-388.


Cena Zdeňka Kleina

Jitka Lindová se spolupracovníky za nejlepší práci zaměřenou na studium nonverbálního chování a behaviorální antropologie s názvem: Gender differences in behavioural changes induced by latent toxoplasmosis.

Cena za tři nejlepší vývěsková sdělení na 49. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Jeseníku:

Šída P, Petrovický P, Hynie S, Klenerová V za nejlepší poster v oblasti experimentální psychofarmakologie s názvem: Zapojení oxidu dusnatého v mozku potkana
v odpovědi na stres s převahou emoční složky

Šlamberová R, Pometlová M, Rokyta R za nejlepší poster v oblasti psychofarmakologie závislosti s názvem: Vliv postnatální péče na vývoj mláďat drogově závislých matek u laboratorního potkana

Masopust J, Libiger J, Pazderová V, Köhler R za nejlepší poster v oblasti aplikovaná psychofarmakologie s názvem: Spokojenost nemocných s léčbou antipsychotiky

 
© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2006