Cena ČNPS - 2006 Tisk Email

Cena za odbornou práci:

Karel Valeš se spolupracovníky za práci "Analysis of sensitivity to MK-801 treatment in a novel active allothetic place avoidance task and in the working memory version of the Morris water maze reveals differences between Long-Evans and Wistar rats", Neuroscience Research 2006; 55:383-388.


Cena Zdeňka Kleina

Jitka Lindová se spolupracovníky za nejlepší práci zaměřenou na studium nonverbálního chování a behaviorální antropologie s názvem: Gender differences in behavioural changes induced by latent toxoplasmosis.

Cena za tři nejlepší vývěsková sdělení na 49. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Jeseníku:

Šída P, Petrovický P, Hynie S, Klenerová V za nejlepší poster v oblasti experimentální psychofarmakologie s názvem: Zapojení oxidu dusnatého v mozku potkana
v odpovědi na stres s převahou emoční složky

Šlamberová R, Pometlová M, Rokyta R za nejlepší poster v oblasti psychofarmakologie závislosti s názvem: Vliv postnatální péče na vývoj mláďat drogově závislých matek u laboratorního potkana

Masopust J, Libiger J, Pazderová V, Köhler R za nejlepší poster v oblasti aplikovaná psychofarmakologie s názvem: Spokojenost nemocných s léčbou antipsychotiky

 
© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2006