Cena ČNPS - 2007 Tisk Email

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:

ŠPANIEL, Filip a VOHLÍDKA, Pavel a HRDLIČKA, Jan a KOŽENÝ, Jiří a NOVÁK, Tomáš a MOTLOVÁ, Lucie a ČERMÁK, Jan a BEDNAŘÍK, Josef a NOVÁK, Daniel a HÖSCHL, Cyril za práci "ITAREPS: Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia", Schizophr Res. 2008, 98(1-3):312-7.

Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:

ŠLAMBEROVÁ, Romana a POMETLOVÁ, Marie a ROKYTA, Richard za práci "Effect of Methamphetamine Exposure During Prenatal and Preweaning Periods Lasts for Generations in Rats", Developmental Psychobiology 2007, 49 (3), Pages 312 - 322.


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení na 50. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku:

Stuchlík A., Petrásek T., Valeš K. za nejlepší poster v oblasti Antipsychotika s názvem: Koaplikace alfa1-adrenergního antagonisty prazosinu a D2 antagonisty sulpiridu vede k narušení lokomoce a prostorového chování v úloze aktivního vyhýbání se místu

Kopeček M., Bareš M., Brunovský M., Novák T., Stopková P., Šóš P. za nejlepší poster v oblasti Antidepresiva s názvem: EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi

Fujáková M., Rohanová M., Kutová M., Páleníček T., Balíková M., Brunovský M., Tišlerová B., Šóš P., Bubeníková-Valešová V. za nejlepší poster v oblasti Psychedelika s názvem: Farmakokinetika, behaviorální a QEEG účinky syntetického psychedelika 2C-B

Zvláštní ocenění za poster v oblasti výzkumné aplikace s použitím originálních domácích preparátů udělené v rámci 50. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Lázních Jeseník:
Klenerová V., Šída P., Hynie S.:
Rozdíly v účincích oxytocinu a karbetocinu na stresem indukované změny v chování potkana


Cena Zdeňka Kleina

TRNKA, Radek a KOUTNÍK, Jan. za práci "Application of the Kohonen´s self-organizing map and the group of adaptive models evolution in social cognition research", Psychologia, 2006, nr. 49, p. 238-251.

 
© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2007