Cena ČNPS - 2007 Tisk Email

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:

ŠPANIEL, Filip a VOHLÍDKA, Pavel a HRDLIČKA, Jan a KOŽENÝ, Jiří a NOVÁK, Tomáš a MOTLOVÁ, Lucie a ČERMÁK, Jan a BEDNAŘÍK, Josef a NOVÁK, Daniel a HÖSCHL, Cyril za práci "ITAREPS: Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia", Schizophr Res. 2008, 98(1-3):312-7.

Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:

ŠLAMBEROVÁ, Romana a POMETLOVÁ, Marie a ROKYTA, Richard za práci "Effect of Methamphetamine Exposure During Prenatal and Preweaning Periods Lasts for Generations in Rats", Developmental Psychobiology 2007, 49 (3), Pages 312 - 322.


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení na 50. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku:

Stuchlík A., Petrásek T., Valeš K. za nejlepší poster v oblasti Antipsychotika s názvem: Koaplikace alfa1-adrenergního antagonisty prazosinu a D2 antagonisty sulpiridu vede k narušení lokomoce a prostorového chování v úloze aktivního vyhýbání se místu

Kopeček M., Bareš M., Brunovský M., Novák T., Stopková P., Šóš P. za nejlepší poster v oblasti Antidepresiva s názvem: EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi

Fujáková M., Rohanová M., Kutová M., Páleníček T., Balíková M., Brunovský M., Tišlerová B., Šóš P., Bubeníková-Valešová V. za nejlepší poster v oblasti Psychedelika s názvem: Farmakokinetika, behaviorální a QEEG účinky syntetického psychedelika 2C-B

Zvláštní ocenění za poster v oblasti výzkumné aplikace s použitím originálních domácích preparátů udělené v rámci 50. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Lázních Jeseník:
Klenerová V., Šída P., Hynie S.:
Rozdíly v účincích oxytocinu a karbetocinu na stresem indukované změny v chování potkana


Cena Zdeňka Kleina

TRNKA, Radek a KOUTNÍK, Jan. za práci "Application of the Kohonen´s self-organizing map and the group of adaptive models evolution in social cognition research", Psychologia, 2006, nr. 49, p. 238-251.

 
© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2007