Cena ČNPS 2009 Tisk Email

V rámci 52. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny ČNPS:

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:
Bareš M., Kopeček M., Novák T., Stopková P., Šóě P., Kožený J., Brunovský M., Höschl C.

Low frequency (1-Hz), right prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) compared with venlafaxine ER in the treatment of resistant depression: A double-blind, single-centre, randomized study, Journal of Affective Disorders, 118 (2009) 94-100


Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:
Bubeníková-Valešová V.,Kačer P., Syslová K., Rambousek L., Janovský M., Schutová B., hrubá L., Šlamberová R.

Prenatal methamphetamine exposure affects the mesolimbic dopaminergic system and behavior in adult offspring, Int J. Devl Neuroscience, 27 (2009) 525-530


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení udělené na 52. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku:

Šída P., Hynie S., Klenerová V. za nejlepší poster v oblasti endokrinních aspektů psychofarmakologického výzkumu s názvem Behaviorální účinky lysin-vasopresinu a antidiureticky působícího desmopresinu po i.p. aplikaci na spontální chování potkanů v otevřeném poli

Korábečný J., Holas O., Patočka J., Karasová J., Pohanka M., Opletalová V., Musílek K., kuča K. za nejlepší poster v oblasti neuroprotekce s názvem Syntéza a in vitro testování strukturně odlišných alkyl-aminoderivátů odvozených od látky 7-MEOTA

Šlais K., Vršková D., Máchalová A., Šulcová A.  za nejlepší poster v oblasti návykových látek s názvem Piracetam u myší potencuje rozvoj behaviorální senzitizace k psychostimulačním účinkům metamfetaminu

Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum

Stopková P. s názvem sdělení Analýza promotorového polymorfizmu neuregulinu 1 u pacientů s bipolární poruchou a schizofrenií.

 
© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2009