Ceny ČNPS 2014 Tisk Email

V rámci 57.česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny o nejlepší:

Ústní sdělení – klinika: Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie: Androvičová R., Horáček J., Páleníček T., Tintěra J., Rydlo J., Höschl C.

Ústní sdělení – preklinika: Vliv vybraných kanabinoidních látek na metabolickou aktivitu cytochromu P450 u potkana: Zendulka O., Sabová M., Dovrtělová G., Nosková K., Juřica J.

Ústní sdělení - zvláštní cena: Snížená exprese Nogo-A u transgenního potkana jako neurovývojový model schizofrenie: Petrásek T., Vojtěchová I., Prokopová I., Stuchlík A.

Poster – farmakologie látkových závislostí: Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti: Kučerová J., Amchová P., Babinská Z., Havlíčková T., Jeřábek P., Kačer P., Šustková-Fišerová M., Šulcová A.

Poster – experimentální psychofarmakologie: Vliv klomipraminu a risperidonu na kognitivní flexibilitu animálního modelu OCD: Radostová D., Hatalová H., Stuchlík

 
© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2014