Ceny ČNPS 2018 Tisk Email

V rámci 61.česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny:

Cena ČNPS za nejlepší originální odbornou práci klinickou:

Obesity, dyslipidemia and brain age in first-episode psychosis: Marian Kolenic, Katja Franke, Jaroslav Hlinka, Martin Matejka, Jana Capkova, Zdenka Pausova, Rudolf Uher, Martin Alda, Filip Spaniel, Tomas Hajek

 

Cena ČNPS za nejlepší originální odbornou práci preklinickou:

Effects of vortioxetine on biomarkers associated with glutamatergic aktivity in an SSRI insentisive model of depression in female rats: N. Hlavacova, Y. Li, A. Pehrson, C. Sanchez, I. Bermudez, A. Csanova, D. Jezova, M. Franklin

 

Poster v oblasti klinického výzkumu:

Koncentrace 25-OH vitaminu D je asociována s epizodickou pamětí u mladých mužů s poruchami schizofrenního spektra: Kopeček M., Švancer P., Andrashko V., Knytl P., Dorazilová A., Voráčková V., Rodriguez M., Mohr P., Španiel F.

 

Poster v oblasti výzkumu mechanismu účinku psychofarmak:

Efekt deschlorketaminu a jeho enantiometrů na chování farmakokinetický profil u potkanů kmene Wistar: Štefková K., Olejníková L., Danda H., Páleníček T.

 

Poster v oblasti výzkumu protektivních účinků psychofarmak:

Vplyv blokády delta opioidných receptorov naltrindolom v kombinaci s obmedzením pohybu zvieraťa na expresiu rastových faktorov v hipokampe: Chomanič P., Balagová L., Graban J., Török B., Zelena D., Ježová D.

 

Ústní sdělení v sekci Nový výzkum:

Dlhodové neurobehaviorálne dosledky materskej depresie a liečby venlafaxínom na potomkov potkana: Bögi E.

 

CENA ČNPS

 

za originální odbornou práci z oblasti psychofarmakologie a psychofarmakoterapie publikovanou za období říjen 2017 – říjen 2018. Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Cena je dotována částkou 40 000 Kč. První autor musí být členem ČNPS. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená z českých a zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie prostou většinou hlasů.

Cena bude vyhlášena na Valné hromadě, která se uskuteční dne 18. ledna 2019 od 19 hodin v rámci 61. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Jeseníku.


CENA ČNPS

tři nejlepší vývěsková sdělení budou oceněna částkou 3 x 10 000 Kč. Vývěsková sdělení budou posuzována dvoučlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Výbor ČNPS si vyhrazuje právo neudělit všechny tři ceny v případě, že vývěsková sdělení nebudou splňovat zadaná kriteria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.


Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum bude posuzována tříčlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Cena bude oceněna částkou 10 000 Kč.

 

Cena ČNPS za nejlepší vývěsková sdělení a Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum budou vyhlášeny v neděli v kongresovém sále při slavnostním zakončení konference.

 
© 2020 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?



Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2018