Slovo předsedy Tisk Email

Vážení a milí přátelé,


dovoluji si Vás jménem výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) pozvat k účasti na 60. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci, která se uskuteční v Lázních Jeseník ve dnech 10.-14. ledna 2018. Podtitulem konference je „60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie“. Jak název napovídá, jedná se o jubilejní šedesátou psychofarmakologickou konferenci konanou na stejném místě, což ji řadí mezi nejstarší na světě ve svém oboru.

Hlavní zaměřením konference je tradičně psychofarmakologie v širším kontextu a léčba duševních poruch od experimentálních studií po klinickou praxi. Do jisté míry bude dodrženo členění sympozií podle vybraných skupin psychofarmak v jednotlivých dnech. Osvědčená struktura sympozií bude vzhledem k jubilejnímu rozměru konference doplněna o jistý historický přesah, kde bude zachycen vývoj dané skupiny psychofarmak. Historii a významným osobnostem psychofarmakologie bude také věnováno jedno samostatné sympozium.

Skladba programu nedoznává větších změn. Zahrnuje plenární přednášky našich i zahraničních odborníků z oboru psychofarmakologie, atraktivní přednášku významného řečníka z jiného oboru, sympozia, prakticky zaměřené workshopy, vývěsková sdělení a prestižní sekci Nový výzkum, ve které výzkumníci prezentují vlastní data. Při minulé konferenci se těšil dobrému ohlasu nově zařazený formát Edukační dopoledne ČNPS, který jsme znovu zařadili na poslední den konference a zazní v něm vybrané důležité přednášky z předchozích Vzdělávacích kurzů ČNPS.

Na konferenci budou uděleny ceny ČNPS za nejlepší originální publikaci, nejlepší vývěsková sdělení a nejlepší přednášku v sekci Nový výzkum. Nově bude udělena ve spolupráci s Alzheimer nadačním fondem cena za nejlepší práci zabývající se kognitivními funkcemi.

V 1. informaci naleznete důležité termíny pro podání přihlášek k aktivní a pasivní účasti, termín podání abstrakt a další informace o konferenci zařazené do programu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

S přátelským pozdravem

Jiří Masopust, předseda ČNPS

 


© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Úvodní slovo