Úvodní slovo předsedy Tisk Email

Vážení a milí přátelé,

 

dovoluji si Vás jménem výboru České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) pozvat k účasti na 61.česko-slovenské psychofarmakologické konferenci, která se uskuteční v Lázních Jeseník ve dnech 16.-20.ledna 2019.

Podtitulem konference je "Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie". Hlavním zaměřením konference je tradičně psychofarmakologie v širším kontextu a léčba duševních poruch od experimentálních studií po klinickou praxi. Do jisté míry bude dodrženo členění sympozií podle vybraných skupin psychofarmak v jednotlivých dnech.

Skladba programu nedoznává větších změn. Zahrnuje plenární přednášky našich i zahraničních odborníků z oboru psychofarmakologie, atraktivní přednášku významného řečníka z jiného oboru, sympozia, prakticky zaměřené workshopy, vývěsková sdělení a prestižní sekci Nový výzkum, ve kterém výzkumníci prezentují vlastní data. Tradičním se pomalu stává Edukační odpoledne ČNPS konající se poslední den konference a zazní v něm opět vybrané důležité přednášky z předchozích Vzdělávacích kurzů ČNPS.

Na konferenci budou uděleny ceny ČNPS za nejlepší originální publikaci, nejlepší vývěsková sdělení a nejlepší přednášku v sekci Nový výzkum. Nově bude jedna z cen nést jméno významného psychormakologa Oldřicha Vinaře. Znovu bude Alzheimer nadačním fondem udělena cena za nejlepší práci zabývající se kognitivními funkcemi a také cena manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových za významný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby.

V 1.informaci naleznete důležité termíny pro podání přihlášek k aktivní a pasivní účasti, termín podání abstrakt a další informace o konferenci zařazené do programu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

 

S přátelským pozdravem

Jiří Masopust, předseda ČNPS

 


© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Úvodní slovo