Ceny ČNPS 2018 Tisk Email

CENA ČNPS

za originální odbornou práci z oblasti psychofarmakologie a psychofarmakoterapie publikovanou za období říjen 2017 – říjen 2018. Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Cena je dotována částkou 40 000 Kč. První autor musí být členem ČNPS. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená z českých a zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie prostou většinou hlasů.

Cena bude vyhlášena na Valné hromadě, která se uskuteční dne 18. ledna 2019 od 19 hodin v rámci 61. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Jeseníku.


CENA ČNPS

tři nejlepší vývěsková sdělení budou oceněna částkou 3 x 10 000 Kč. Vývěsková sdělení budou posuzována dvoučlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Výbor ČNPS si vyhrazuje právo neudělit všechny tři ceny v případě, že vývěsková sdělení nebudou splňovat zadaná kriteria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.


Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum bude posuzována tříčlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Cena bude oceněna částkou 10 000 Kč.

 

Cena ČNPS za nejlepší vývěsková sdělení a Cena za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum budou vyhlášeny v neděli v kongresovém sále při slavnostním zakončení konference.

 
© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Ceny ČNPS