Cena ČNPS 2010 Tisk Email
 

V rámci 53. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny ČNPS:

   

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:
HORACEK J., BRUNOVSKY M., NOVAK T., TISLEROVA B., PALENICEK T., BUBENIKOVA-VALESOVA V., SPANIEL F., KOPRIVOVA J., MOHR P., BALIKOVA M., HOSCHL C.

Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine, 2010, s. 1443-1451

  


Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:
ONDREJCAKOVA M., BAKOS J., GARAFOVA A., KOVACS L., KVETNANSKY R., JEZOVA D
.

Neuroendocrine and cardiovascular parameters during simulation of stress-induced rise in circulating oxytocin in the rat. Informa Healthcare USA, Inc., Stress, July 2010; 13(4): 315–323 

 


 Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení udělené na 53. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku:

 

Minářová K., Masopust J., Kalnická D., Malý R. za nejlepší poster v oblasti klinického výzkumu s názvem Aripiprazol v kombinaci s klozapinem u nemocných schizofrenií s metabolickými příznaky

Puskarčíková J., Bubeníková-Valešová V. za nejlepší poster v oblasti preklinického výzkumu s názvem Efekt agonistů 5-HT1a receptoru na expresi podjednotek NMDA receptoru

Škopek P., Dzúr-Gajdošová M., Hynie S., Šída P., Klenerová V. za nejlepší poster v kategorii metodického přínosu k psychofarmakologickému výzkumu s názvem Imunohistochemické stanovení podtypů galaninového receptoru v adenohypofýzách potkanů kmene Wistar u kontrol a po aplikaci imobilizačního stresu; korelace s expresí mRNA podtypů galaninových receptorů

 


 Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum:

 

Vyskočil F. s názvem sdělení Difference in threshold potassium concentration for cortical spreading depression in female and male rat brains (human migraine consequences)

Španiel F. s názvem sdělení Studie ITAREPS: Roční, dvojitě slepá, randomizovaná, mutlicentrická studie s programem prevence relapsu schizofrenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2010