Cena ČNPS 2010 Tisk
 

V rámci 53. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny ČNPS:

   

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:
HORACEK J., BRUNOVSKY M., NOVAK T., TISLEROVA B., PALENICEK T., BUBENIKOVA-VALESOVA V., SPANIEL F., KOPRIVOVA J., MOHR P., BALIKOVA M., HOSCHL C.

Subanesthetic dose of ketamine decreases prefrontal theta cordance in healthy volunteers: implications for antidepressant effect. Psychological Medicine, 2010, s. 1443-1451

  


Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:
ONDREJCAKOVA M., BAKOS J., GARAFOVA A., KOVACS L., KVETNANSKY R., JEZOVA D
.

Neuroendocrine and cardiovascular parameters during simulation of stress-induced rise in circulating oxytocin in the rat. Informa Healthcare USA, Inc., Stress, July 2010; 13(4): 315–323 

 


 Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení udělené na 53. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku:

 

Minářová K., Masopust J., Kalnická D., Malý R. za nejlepší poster v oblasti klinického výzkumu s názvem Aripiprazol v kombinaci s klozapinem u nemocných schizofrenií s metabolickými příznaky

Puskarčíková J., Bubeníková-Valešová V. za nejlepší poster v oblasti preklinického výzkumu s názvem Efekt agonistů 5-HT1a receptoru na expresi podjednotek NMDA receptoru

Škopek P., Dzúr-Gajdošová M., Hynie S., Šída P., Klenerová V. za nejlepší poster v kategorii metodického přínosu k psychofarmakologickému výzkumu s názvem Imunohistochemické stanovení podtypů galaninového receptoru v adenohypofýzách potkanů kmene Wistar u kontrol a po aplikaci imobilizačního stresu; korelace s expresí mRNA podtypů galaninových receptorů

 


 Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum:

 

Vyskočil F. s názvem sdělení Difference in threshold potassium concentration for cortical spreading depression in female and male rat brains (human migraine consequences)

Španiel F. s názvem sdělení Studie ITAREPS: Roční, dvojitě slepá, randomizovaná, mutlicentrická studie s programem prevence relapsu schizofrenie