Cena ČNPS 2011 Tisk Email

V rámci 54. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny ČNPS:

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:

 
Martin Bares, Tomas Novak, Martin Brunovsky, Miloslav Kopecek, Pavla Stopkova, Vladimir Krajca, Cyril Höschl:The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression.

Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:

Rambousek L, Bubenikova-Valesova V, Kacer P, Syslova K, Kenney J, Holubova K, Najmanova V, Zach P, Svoboda J, Stuchlik A, Chodounska H, Kapras V, Adamusova E, Borovska J, Vyklicky L, Vales K.: Cellular and behavioural effects of a new steroidal inhibitor of the N-methyl-d-aspartate receptor 3α5β-pregnanolone glutamate.

 


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení:

Žourková A., Slanař O., Palčíková I., Pindurová E., Juřica J.Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anxiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí

Puskarčíková J., Bubeníková-Valešová V., Vrajová M.: Účinek agonisty serotoninových 1A receptorů tandospironu na expresi N-methyl-D-aspartátových receptorů a na kognitivní funkce u potkana

Hubickova Henrigova L., Manakova E., Embryotoxicity of Mirtazapine: a study using Chick Embryotoxicity Screening Test


Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum:

Kubešová A., Bubeníková - Valešová V., Horáček J.: Vliv selektivních serotoninových inhibitorů reuptaku (SSRI) a 3,4-methylenedioxymethamphetaminu (MDMA) na neurogenezi v dospělém hippokampu u potkanů

 

 
© 2020 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod 2011