Ceny ČNPS 2019 Tisk

za originální odbornou práci z oblasti psychofarmakologie a psychofarmakoterapie publikovanou za období říjen 2018 – říjen 2019. Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Cena je dotována částkou 40 000 Kč. První autor musí být členem ČNPS. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená z českých a zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie prostou většinou hlasů.

Cena bude vyhlášena na Valné hromadě, která se uskuteční dne 17. ledna 2020 v rámci 62. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Jeseníku.