Členství - příhláška Tisk Email

Pro členství v ČNPS je třeba zaslat přihlášku:

Přihláška přihláška do ČNPS

Kolektivní přihláška přihláška do ČNPS pro kolektivního člena


Členem ČNPS mohou být dle článku 3.1. stanov právnické osoby, „projeví-li aktivní zájem o její činnost a mají-li k této činnosti z hlediska zaměření vztah“. Podle článku 3.2 stanov ČNPS všichni „Členové mají právo se účastnit činnosti ČNPS, předkládat návrhy a podněty na její zkvalitnění a v rozsahu vymezeném těmito stanovami se podílet na rozhodování o zásadních otázkách“.

Na valném shromáždění, které se konalo 9. ledna 2004 na konferenci v Jeseníku, byl přijat tento návrh výboru ČNPS: Právnické osoby nebo také tzv. kolektivní členové mají nárok na všechna členská práva podle bodu 3.1 a 3.2 stanov. Každá právnická osoba však musí ze svého středu zvolit jednoho zástupce, na kterého bude kolektivní členství napsáno (tj. pro něho bude platit sleva na registračním poplatku na konferenci ČNPS – ostatní platí konferenční poplatky dle platného ceníku). Roční poplatek za kolektivní členství je stanoven ve výši minimálně 10.000,- Kč.

 
© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Členství Přihlášky