Členství - příhláška Tisk Email

Pro členství v ČNPS je třeba zaslat přihlášku:

Přihláška přihláška do ČNPS

Kolektivní přihláška přihláška do ČNPS pro kolektivního člena


Členem ČNPS mohou být dle článku 3.1. stanov právnické osoby, „projeví-li aktivní zájem o její činnost a mají-li k této činnosti z hlediska zaměření vztah“. Podle článku 3.2 stanov ČNPS všichni „Členové mají právo se účastnit činnosti ČNPS, předkládat návrhy a podněty na její zkvalitnění a v rozsahu vymezeném těmito stanovami se podílet na rozhodování o zásadních otázkách“.

Na valném shromáždění, které se konalo 9. ledna 2004 na konferenci v Jeseníku, byl přijat tento návrh výboru ČNPS: Právnické osoby nebo také tzv. kolektivní členové mají nárok na všechna členská práva podle bodu 3.1 a 3.2 stanov. Každá právnická osoba však musí ze svého středu zvolit jednoho zástupce, na kterého bude kolektivní členství napsáno (tj. pro něho bude platit sleva na registračním poplatku na konferenci ČNPS – ostatní platí konferenční poplatky dle platného ceníku). Roční poplatek za kolektivní členství je stanoven ve výši minimálně 10.000,- Kč.

 
© 2020 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Členství Přihlášky