Publikační granty ČNPS
Pravidla - publikační grant ČNPS Tisk Email

Cílem grantu je podpora publikační činnosti členů ČNPS v počátcích jejich vědecké kariéry tak, aby byla zvýšena šance publikovat jejich originální výsledky v mezinárodních periodicích s vysokým impaktem a maximalizovat tak ohlas na jejich práci. Grant je určen na pokrytí nezbytných metodických, jazykových a technických nákladů spojených s přípravou rukopisů, má usnadnit dokončení publikačních výstupů původních prací domácích výzkumníků v zahraničí. V konečném důsledku má grant přispět k většímu dopadu a prestiži našeho výzkumu ve světě.

Za tímto účelem jsou stanovena následující pravidla publikačního grantu:

 • žádost se podává elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • způsobilí žadatelé
  • členství v ČNPS
  • juniorská pozice – do 5 let od ukončení PGS či do 40 let věku (dokládá se prohlášením v žádosti)
  • první autor původní práce v oborech psychofarmakoterapie, psychofarmakologie, psychiatrie a příbuzných oborech
 • způsobilé náklady zahrnují náklady na uveřejnění rukopisů v časopisech v 1. a 2. kvartilu v daném oboru dle kategorizace Web of Science:
  • překlady
  • jazykové korektury, ediční úpravy
  • poplatky za barevnou reprodukcí obrázků
  • publikační poplatky časopisech
 • čerpání finanční podpory bude provedeno na základě předloženého účetního dokladu
 • po zveřejnění publikace oznámí autor tuto informaci výboru ČNPS a zašle kopii publikace
 • o grantovou podporu je možné žádat opakovaně v případě, že předchozí grantová podpora vedla k publikaci originální práce v mezinárodním tisku a kopie publikace byla zaslána výboru ČNPS
 • O přidělení finanční částky rozhoduje výbor ČNPS do 2 měsíců od obdržení žádosti. Pro schválení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.

Přidělení publikačního grantu není nárokové, maximální výše podpory je 60 000 Kč. O přidělení a výši rozhoduje výbor ČNPS.

 


© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška


Úvod Granty a finanční podpora Publikační granty ČNPS