Publikační granty ČNPS
Pravidla - publikační grant ČNPS Tisk Email

Cílem grantu je podpora publikační činnosti členů ČNPS v počátcích jejich vědecké kariéry tak, aby byla zvýšena šance publikovat jejich originální výsledky v mezinárodních periodicích s vysokým impaktem a maximalizovat tak ohlas na jejich práci. Grant je určen na pokrytí nezbytných metodických, jazykových a technických nákladů spojených s přípravou rukopisů, má usnadnit dokončení publikačních výstupů původních prací domácích výzkumníků v zahraničí. V konečném důsledku má grant přispět k většímu dopadu a prestiži našeho výzkumu ve světě.

Za tímto účelem jsou stanovena následující pravidla publikačního grantu:

 • žádost se podává elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • způsobilí žadatelé
  • členství v ČNPS
  • juniorská pozice – do 5 let od ukončení PGS či do 40 let věku (dokládá se prohlášením v žádosti)
  • první autor původní práce v oborech psychofarmakoterapie, psychofarmakologie, psychiatrie a příbuzných oborech
 • způsobilé náklady zahrnují náklady na uveřejnění rukopisů v časopisech v 1. a 2. kvartilu v daném oboru dle kategorizace Web of Science:
  • překlady
  • jazykové korektury, ediční úpravy
  • poplatky za barevnou reprodukcí obrázků
  • publikační poplatky časopisech
 • čerpání finanční podpory bude provedeno na základě předloženého účetního dokladu
 • po zveřejnění publikace oznámí autor tuto informaci výboru ČNPS a zašle kopii publikace
 • o grantovou podporu je možné žádat opakovaně v případě, že předchozí grantová podpora vedla k publikaci originální práce v mezinárodním tisku a kopie publikace byla zaslána výboru ČNPS
 • O přidělení finanční částky rozhoduje výbor ČNPS do 2 měsíců od obdržení žádosti. Pro schválení je nutné kladné vyjádření nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.

Přidělení publikačního grantu není nárokové, maximální výše podpory je 60 000 Kč. O přidělení a výši rozhoduje výbor ČNPS.

 


© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Granty a finanční podpora Publikační granty ČNPS