Slovo předsedy Tisk Email

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) letos opět s radostí pozvat na příští 57. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferenci v Lázních Jeseník, jež se bude konat ve dnech 7.-11.1.2015. Konference je tradičně celonárodním setkáním psychiatrů, fyziologů, farmakologů, neurologů, praktiků a dalších specialistů a jak z názvu plyne, je zaměřena na klinickou psychofarmakologii. Témata, která zazní, přesahují jak do základního výzkumu na jedné straně, tak do klinických neurověd a neuropsychiatrie na straně druhé. Bývaly doby, kdy struktura konference kopírovala klasifikaci hlavních psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika, stabilizátory nálady atd.). Tak, jak se postupem doby měnily důrazy v oblasti etiopatogeneze, klasifikace a léčby závažných duševních poruch, měnila se i struktura konference a přizpůsobovala se spíše možnostem přednášejících než úzce psychofarmakologické tradici. Loni jsme se s ohledem na potřeby změn v systému péče o duševní zdraví zaměřili na téma „Psychofarmaka a reforma v psychiatrii“. Letošním leitmotivem konference je „Směřování psychofarmakologie v 21.století“, což je podtitul, jenž má vyprovokovat účastníky k pohledu do budoucna, k nastínění nových témat, k inovativnímu pohledu na psychiatrickou a neurologickou léčbu a v neposlední řadě ke kritickému pohledu na vývoj nových psychofarmak v jednotlivých skupinách.

Pokud jde o osnovu symposia zaměřeného na léky, pak by základní kostra měla vypadat podobně jako v minulých letech:

  1. přednáška zaměřená na základní nebo translační výzkum v podobě užitečné i pro praktického psychiatra,
  2. sdělení o ověřených a na důkazech založených indikacích psychofarmak, opřená o výzkumná data, nejlépe vlastní,
  3. upozornění na off-label indikace, nejlépe doplněné o vlastní zkušenosti a
  4. praktické aspekty léčby zaměřené tentokrát na inovativní postupy v léčbě, detekci a prevenci neuropsychiatrických onemocnění s využitím nových technologií apod.

Vítáme přihlášky symposií inspirovaných tímto pojetím a s podobnou osnovou. Přihlášená symposia a další formáty včetně workshopů budou posuzována a zařazována do programu podle tématické příslušnosti a se zřetelem k zaměření konference.

  Účastníkům můžeme, tak jako v předchozích letech, slíbit i atraktivní plenární přednášky vyzvaných řečníků z domova i ze zahraniční včetně atraktivní přednášky z jiného oboru než je psychiatrie či psychofarmakologie. Na programu jesenické konference bude také udílení cen ČNPS za nejlepší originální publikaci, za nejlepší vývěsková sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci nový výzkum. Milovníkům klasické hudby můžeme už dnes slíbit, že ze špičkové úrovně minulých jesenických koncertů neslevíme ani milimetr a v lednu 2015 nás čeká velké překvapení. Termín pro návrhy symposií je do 31. 5. 2014.

Těším se s Vámi na shledání v Lázních Jeseníku v lednu 2015.

  S pěkným pozdravením

Cyril Höschl, předseda ČNPS


 

 

 
© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod O společnosti Slovo předsedy