Členové výboru 2013-2014
Členové výboru 2013 - 2014 Tisk Email
Předseda prof. MUDr. Cyril Höschl, FRCPsych.
Místopředsedové prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
Člen výboru doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.
prof. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
doc. MUDr. Klára Látalová, PhD.
doc. MUDr. Jiří Masopust, PhD.
MUDr. Filip Španiel, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Pokladník prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Vědecký sekretář prof. MUDr. Daniela Ježová, DrSc.
Tajemník pro vzdělávání doc. MUDr. Jiří Masopust, PhD.
Revizní komise

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
MUDr. Pavel Doubek, PhD.

prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

 


© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Organizační struktura Členové výboru 2013-2014