Členové výboru 2019-2020 Tisk
Předseda prof. MUDr. Klára Látalová, PhD.
Místopředsedové

prof. MUDr. Jiří Masopust, PhD.
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

Člen výboru prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Praško, CSc.
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
Pokladník
Vědecký sekretář
Tajemník pro vzdělávání
Revizní komise

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.