Program vzdělávacího kurzu
Program Tisk Email

Program kurzu Psychofarmakologie Ia

9. – 10.11.2018

Téma

Přednášející

Délka výuky (minuty)

Datum a čas konání

Obecný úvod do psychofarmakologie

M. Kopeček

60

9.11.2018      16:05 – 17:05

Antidepresiva

M. Anders

90

9.11.2018      17:15 – 18:00

18:10 – 18:55

Thymoprofylaktika

K. Látalová

60

9.11.2018      19:05 – 20:05

Antipsychotika

P. Mohr

90

10.11.2018      8:00 – 8:45

8:55 – 9:40

Anxiolytika a hypnotika

P. Doubek

60

10.11.2018      9:50 – 10:50

Kognitiva

J. Masopust

60

10.11.2018     11:00 – 12:00

Stimulancia a léky užívané k léčbě závislostí

J. Horáček

60

10.11.2018     13:00 – 14:00

Léčba úzkostných a somatoformních poruch

J. Praško

90

10.11.2018     14:10 – 14:55

15:05 – 15:50

Závěrečný kvíz k ověření znalostí

J. Masopust

60

10.11.2018     15:50 – 16:50

Časový rozvrh kurzu Psychofarmakologie Ia

Pátek 9.11.2018

16:00 – 16:05

 

Zahájení kurzu

16:05 – 17:05

 

Kopeček M.: Obecný úvod do psychofarmakologie

17:05 – 17:15

 

Přestávka

17:15 – 18:00

 

Anders M.: Antidepresiva

18:00 – 18:10

 

Přestávka

18:10 – 18:55

 

Anders M.: Antidepresiva

18:55 – 19:05

 

Přestávka

19:05 – 20:05

 

Látalová K.: Thymoprofylaktika

Sobota 10.11.2018

 

8:00 – 8:45

 

Mohr P.: Antipsychotika

8:45 – 8:55

 

Přestávka

8:55 – 9:40

 

Mohr P.: Antipsychotika

9:40 – 9:50

 

Přestávka

9:50 – 10:50

 

Doubek P.: Anxiolytika a hypnotika

10:50 – 11:00

 

Přestávka

11:00 – 12:00

 

Masopust J.: Kognitiva

12:00 – 13:00

 

Oběd

13:00 – 14:00

 

Horáček J.: Stimulancia a léky užívané k léčbě závislostí

14:00 – 14:10

 

Přestávka

14:10 – 14:55

 

Praško J.: Léčba úzkostných a somatoformních poruch

14:55 – 15:05

 

Přestávka

15:05 – 15:50

 

Praško J.: Léčba úzkostných a somatoformních poruch

15:50 – 16:50

 

Masopust J.: Závěrečný kvíz k ověření znalostí

 

16:50 – 17:00

Ukončení kurzu

 

 


© 2019 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška


Úvod Program vzdělávacího kurzu