Program vzdělávacího kurzu
Program Tisk Email

Program kurzu Psychofarmakologie Ia

9. – 10.11.2018

Téma

Přednášející

Délka výuky (minuty)

Datum a čas konání

Obecný úvod do psychofarmakologie

M. Kopeček

60

9.11.2018      16:05 – 17:05

Antidepresiva

M. Anders

90

9.11.2018      17:15 – 18:00

18:10 – 18:55

Thymoprofylaktika

K. Látalová

60

9.11.2018      19:05 – 20:05

Antipsychotika

P. Mohr

90

10.11.2018      8:00 – 8:45

8:55 – 9:40

Anxiolytika a hypnotika

P. Doubek

60

10.11.2018      9:50 – 10:50

Kognitiva

J. Masopust

60

10.11.2018     11:00 – 12:00

Stimulancia a léky užívané k léčbě závislostí

J. Horáček

60

10.11.2018     13:00 – 14:00

Léčba úzkostných a somatoformních poruch

J. Praško

90

10.11.2018     14:10 – 14:55

15:05 – 15:50

Závěrečný kvíz k ověření znalostí

J. Masopust

60

10.11.2018     15:50 – 16:50

Časový rozvrh kurzu Psychofarmakologie Ia

Pátek 9.11.2018

16:00 – 16:05

 

Zahájení kurzu

16:05 – 17:05

 

Kopeček M.: Obecný úvod do psychofarmakologie

17:05 – 17:15

 

Přestávka

17:15 – 18:00

 

Anders M.: Antidepresiva

18:00 – 18:10

 

Přestávka

18:10 – 18:55

 

Anders M.: Antidepresiva

18:55 – 19:05

 

Přestávka

19:05 – 20:05

 

Látalová K.: Thymoprofylaktika

Sobota 10.11.2018

 

8:00 – 8:45

 

Mohr P.: Antipsychotika

8:45 – 8:55

 

Přestávka

8:55 – 9:40

 

Mohr P.: Antipsychotika

9:40 – 9:50

 

Přestávka

9:50 – 10:50

 

Doubek P.: Anxiolytika a hypnotika

10:50 – 11:00

 

Přestávka

11:00 – 12:00

 

Masopust J.: Kognitiva

12:00 – 13:00

 

Oběd

13:00 – 14:00

 

Horáček J.: Stimulancia a léky užívané k léčbě závislostí

14:00 – 14:10

 

Přestávka

14:10 – 14:55

 

Praško J.: Léčba úzkostných a somatoformních poruch

14:55 – 15:05

 

Přestávka

15:05 – 15:50

 

Praško J.: Léčba úzkostných a somatoformních poruch

15:50 – 16:50

 

Masopust J.: Závěrečný kvíz k ověření znalostí

 

16:50 – 17:00

Ukončení kurzu

 

 


© 2018 ČNPS        

Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška
Úvod Program vzdělávacího kurzu