ČNPS

Úvod Úvodní slovo
Úvodem

Ohlédnutí za 53. psychofarmakologickou konferencí

Email Tisk

Hodnocení konference, zpracované z vyplněných dotazníků, lze stáhnout ZDE.

Podívejte se do fotogalerie 53.česko-slovenské psychofarmakologické konference ZDE.

 

53. česko-slovenská psychofarmakologická konference

Email Tisk
Vážení a milí přátelé,
 
Rád bych Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) co nejsrdečněji pozval k účasti na 53. česko-slovenské neuropsychofarmakologické konferenci, která se uskuteční tradičně v Lázních Jeseník, ve dnech 5.-9. ledna 2011.

Hlavním zaměřením konference, jež patří ve svém oboru mezi nejstarší na světě, bude opět psychofarmakologie a léčba duševních poruch, od experimentálních studií až po klinickou praxi. Jednotlivé dni konference budou tak jako v minulosti opět věnovány jedné vybrané skupině psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, thymoprofylaktika, anxiolytika). Novinkou je vyhlášení prioritních témat, která chceme v nadcházejícím ročníku preferovat a kterým chceme věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se buď o „hot topic“, aktuální novinky v oboru anebo o vysoce relevantní témata, jež byla v minulosti poněkud nespravedlivě přehlížena. Pro 53. konferenci jsou prioritními tématy farmakogenetika, psychofarmaka v dětství a dospívání a psychofarmaka ve stáří. Přihlášená sympózia a workshopy budou posuzována a řazena do programu podle tématické příslušnosti, se zvláštním zřetelem právě k prioritním tématům.

Skladba programu je neměnná od plenárních přednášek pozvaných špičkových domácích a zahraničních odborníků v oboru, přes sympózia s důrazem na vlastní výsledky, workshopy zaměřené na osvojení a prohloubení praktických znalostí a dovedností, vývěsková sdělení až po prestižní sekci Nový výzkum, věnovanou ústní prezentaci vlastních dat. 53. konference bude opět volební a proto bych chtěl pozvat všechny členy společnosti k hojné účasti na valné hromadě ČNPS, kde svým hlasem pomůžete rozhodnout o složení výboru a zvolíte předsedu ČNPS na léta 2013-2014. Stávající výbor zde bude skládat účty členské základně a předá štafetu výboru novému v čele s nastupujícím předsedou, doc. MUDr. Jánem Praškem, CSc.
 
Na konferenci budou také udíleny tradiční ceny: Ceny ČNPS za nejlepší originální publikaci, Literární cena ČNPS a Tvůrčí literární stipendium ČNPS. V závěru pak porota také vyhlásí vítěze cen ČNPS za nejlepší vývěsková sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci Nový výzkum.
 
V této 1. informaci naleznete důležité termíny pro přihlášky a k podání abstrakt a další informace  o organizaci konference jež je zařazena do programu celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Těším se s Vámi na shledanou v Jeseníku v lednu 2011.
 
S přátelským pozdravem,
 
Pavel Mohr
Předseda výboru ČNPS
 Přihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?

Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška