ČNPS

Úvod Úvodní slovo
Úvodem

Ohlédnutí za 53. psychofarmakologickou konferencí

Email Tisk

Hodnocení konference, zpracované z vyplněných dotazníků, lze stáhnout ZDE.

Podívejte se do fotogalerie 53.česko-slovenské psychofarmakologické konference ZDE.

 

53. česko-slovenská psychofarmakologická konference

Email Tisk
Vážení a milí přátelé,
 
Rád bych Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) co nejsrdečněji pozval k účasti na 53. česko-slovenské neuropsychofarmakologické konferenci, která se uskuteční tradičně v Lázních Jeseník, ve dnech 5.-9. ledna 2011.

Hlavním zaměřením konference, jež patří ve svém oboru mezi nejstarší na světě, bude opět psychofarmakologie a léčba duševních poruch, od experimentálních studií až po klinickou praxi. Jednotlivé dni konference budou tak jako v minulosti opět věnovány jedné vybrané skupině psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, thymoprofylaktika, anxiolytika). Novinkou je vyhlášení prioritních témat, která chceme v nadcházejícím ročníku preferovat a kterým chceme věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se buď o „hot topic“, aktuální novinky v oboru anebo o vysoce relevantní témata, jež byla v minulosti poněkud nespravedlivě přehlížena. Pro 53. konferenci jsou prioritními tématy farmakogenetika, psychofarmaka v dětství a dospívání a psychofarmaka ve stáří. Přihlášená sympózia a workshopy budou posuzována a řazena do programu podle tématické příslušnosti, se zvláštním zřetelem právě k prioritním tématům.

Skladba programu je neměnná od plenárních přednášek pozvaných špičkových domácích a zahraničních odborníků v oboru, přes sympózia s důrazem na vlastní výsledky, workshopy zaměřené na osvojení a prohloubení praktických znalostí a dovedností, vývěsková sdělení až po prestižní sekci Nový výzkum, věnovanou ústní prezentaci vlastních dat. 53. konference bude opět volební a proto bych chtěl pozvat všechny členy společnosti k hojné účasti na valné hromadě ČNPS, kde svým hlasem pomůžete rozhodnout o složení výboru a zvolíte předsedu ČNPS na léta 2013-2014. Stávající výbor zde bude skládat účty členské základně a předá štafetu výboru novému v čele s nastupujícím předsedou, doc. MUDr. Jánem Praškem, CSc.
 
Na konferenci budou také udíleny tradiční ceny: Ceny ČNPS za nejlepší originální publikaci, Literární cena ČNPS a Tvůrčí literární stipendium ČNPS. V závěru pak porota také vyhlásí vítěze cen ČNPS za nejlepší vývěsková sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci Nový výzkum.
 
V této 1. informaci naleznete důležité termíny pro přihlášky a k podání abstrakt a další informace  o organizaci konference jež je zařazena do programu celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Těším se s Vámi na shledanou v Jeseníku v lednu 2011.
 
S přátelským pozdravem,
 
Pavel Mohr
Předseda výboru ČNPS
 Přihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?

Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška