Úvod Úvodní slovo

Úvodem

Ohlédnutí za 54. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferencí

Hodnocení konference, zpracované z vyplněných dotazníků, lze stáhnout ZDE.

Fotografie z konference jsou postupně doplňovány po jednotlivých dnech.
Nahlédnout můžete do fotogalerie ZDE.

Program konference si můžete stáhnout zde. (Jedná se o rozsáhlý soubor cca 8MB

 


V rámci 54. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto

ceny ČNPS

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:

Martin Bares, Tomas Novak, Martin Brunovsky, Miloslav Kopecek, Pavla Stopkova, Vladimir Krajca, Cyril Höschl:The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression


Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:

Rambousek L, Bubenikova-Valesova V, Kacer P, Syslova K, Kenney J, Holubova K, Najmanova V, Zach P, Svoboda J, Stuchlik A, Chodounska H, Kapras V, Adamusova E, Borovska J, Vyklicky L, Vales K.: Cellular and behavioural effects of a new steroidal inhibitor of the N-methyl-d-aspartate receptor 3α5β-pregnanolone glutamate


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení:

Žourková A., Slanař O., Palčíková I., Pindurová E., Juřica J.Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anxiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí

Puskarčíková J., Bubeníková-Valešová V., Vrajová M.: Účinek agonisty serotoninových 1A receptorů tandospironu na expresi N-methyl-D-aspartátových receptorů a na kognitivní funkce u potkana

Hubickova Henrigova L., Manakova E., Embryotoxicity of Mirtazapine: a study using Chick Embryotoxicity Screening Test


Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum:

Kubešová A., Bubeníková - Valešová V., Horáček J.: Vliv selektivních serotoninových inhibitorů reuptaku (SSRI) a 3,4-methylenedioxymethamphetaminu (MDMA) na neurogenezi v dospělém hippokampu u potkanů

Úvodní slovo

Vážení a milí přátelé,


rád bych Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) co
nejsrdečněji pozval k účasti na 54. česko-slovenské psychofarmakologické
konferenci, která se uskuteční tradičně v Lázních Jeseník, ve dnech 4. - 8.ledna 2012.
Hlavním zaměřením konference bude opět psychofarmakologie a léčba duševních
poruch, od experimentálních studií až po klinickou praxi. Jednotlivé dny
konference budou tak jako v minulosti opět věnovány jedné vybrané skupině psychofarmak
(antipsychotika, antidepresiva, thymoprofylaktika, anxiolytika). Prioritními
tématy jsou pro 54. konferenci:
(a)        Psychofarmaka v průběhu životního cyklu;
(b)        Od neurochemie a neurobiologie až ke klinické praxi;
(c)        Individualizovaná farmakoterapie (formulace případu a psychofarmaka)

Přihlášená sympózia a workshopy budou posuzovány a řazeny do programu podle
tématické příslušnosti, se zřetelem k prioritním tématům.
Skladba programu je podobná jako při minulých konferencích -  od plenárních
přednášek pozvaných špičkových domácích a zahraničních odborníků v oboru,
přes sympózia s důrazem na vlastní výsledky, workshopy zaměřené na osvojení
a prohloubení praktických znalostí a dovedností, vývěsková sdělení až po
prestižní sekci Nový výzkum, věnovanou ústní prezentaci vlastních dat.
Na konferenci budou také udíleny tradiční ceny: Ceny ČNPS za nejlepší
originální publikaci, Literární cena ČNPS a Tvůrčí literární stipendium
ČNPS. V závěru pak porota také vyhlásí vítěze cen ČNPS za nejlepší vývěsková
sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci Nový výzkum.
V této 1. informaci naleznete důležité termíny pro podání přihlášek k
aktivní a pasivní účasti, termín podání abstrakt a další informace o
organizaci konference, jež je zařazena do programu celoživotního vzdělávání
České lékařské komory.
Těším se s Vámi na shledanou v Jeseníku v lednu 2012.

S přátelským pozdravem,


Ján Praško
Předseda výboru ČNPS

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška