Ohlédnutí za 54. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferencí

Hodnocení konference, zpracované z vyplněných dotazníků, lze stáhnout ZDE.

Fotografie z konference jsou postupně doplňovány po jednotlivých dnech.
Nahlédnout můžete do fotogalerie ZDE.

Program konference si můžete stáhnout zde. (Jedná se o rozsáhlý soubor cca 8MB

 


V rámci 54. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto

ceny ČNPS

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:

Martin Bares, Tomas Novak, Martin Brunovsky, Miloslav Kopecek, Pavla Stopkova, Vladimir Krajca, Cyril Höschl:The change of QEEG prefrontal cordance as a response predictor to antidepressive intervention in bipolar depression


Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:

Rambousek L, Bubenikova-Valesova V, Kacer P, Syslova K, Kenney J, Holubova K, Najmanova V, Zach P, Svoboda J, Stuchlik A, Chodounska H, Kapras V, Adamusova E, Borovska J, Vyklicky L, Vales K.: Cellular and behavioural effects of a new steroidal inhibitor of the N-methyl-d-aspartate receptor 3α5β-pregnanolone glutamate


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení:

Žourková A., Slanař O., Palčíková I., Pindurová E., Juřica J.Vztah CYP2D6 a MDR1 genů u mentální bulimie a anxiózní poruchy při léčbě paroxetinem a výskytem sexuálních dysfunkcí

Puskarčíková J., Bubeníková-Valešová V., Vrajová M.: Účinek agonisty serotoninových 1A receptorů tandospironu na expresi N-methyl-D-aspartátových receptorů a na kognitivní funkce u potkana

Hubickova Henrigova L., Manakova E., Embryotoxicity of Mirtazapine: a study using Chick Embryotoxicity Screening Test


Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum:

Kubešová A., Bubeníková - Valešová V., Horáček J.: Vliv selektivních serotoninových inhibitorů reuptaku (SSRI) a 3,4-methylenedioxymethamphetaminu (MDMA) na neurogenezi v dospělém hippokampu u potkanů