Úvod Úvodní slovo

Hodnocení konference, zpracované z vyplněných dotazníků, lze stáhnout ZDE.

Fotografie z konference jsou postupně doplňovány po jednotlivých dnech.
Nahlédnout můžete do fotogalerie ZDE.

V rámci 55. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny ČNPS:

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:

Monika Klirova, Jiri Horacek, Tomas Novak, Jan Cermak, Filip Spaniel, Lucie Skrdlantova, Pavel Mohr, Cyril Höschl: Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism (18FGD PET) has better treatment effects on auditory

 


Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:

Babic S., Ondrejcakova M., Bakos J., Racekova E., Jezova D.: Cell proliferation in the hippocampus and the  heart is modified by exposure to repeated stress and with memantine


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení:

Hroudová J., Fišar Z., Raboch J., Korábečný J., Kuča K.: In vitro účinky inhibitorů acetylcholinesteráz na aktivitu monoaminoxidáz a NADH dehydrogenázy

Amchová P., Kučerová J., Máchalová A., Pistovčáková J., Šulcová A.: Změny chování dospělých myší po prenatální a postnatální aplikaci modafinilu

Jeřábek P., Šustková M., Kršiak M.: Úloha ghrelinu v mechanismech morfinového relapsu u potkanů

 

 


 

Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum:

Fajnerová I., Rodriguez M., Horáček J., Mikoláš P., Dvorská K., Konrádová L., Vlček K., Stuchlík A., Levčík D., Brom C.:„Vývoj virtuálních prostorových testů pro sledování kognitivního výkonu u schizofrenního onemocnění s ohledem na vliv užívaných psychofarmak“

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí přátelé,


rád bych Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) co nejsrdečněji pozval k účasti na výroční 55. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci, která se uskuteční tradičně v Lázních Jeseník, ve dnech 4. - 8. ledna 2013. Hlavním zaměřením konference bude opět psychofarmakologie a léčba duševních poruch, tentokrát s hlavním tématem: „Nastal čas personalizované léčby v psychofarmakoterapii?“ Jednotlivé dny konference budou tak jako v minulosti opět věnovány vždy dopoledne jedné vybrané skupině psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, thymoprofylaktika, anxiolytika a hypnotika, endokanabinoidy, kognitiva) a odpoledne dalším sympoziím, která navrhnou členové společnosti podle prioritních témat.

Základní idea osnovy komponovaného sympozia, které by se mělo týkat vybraných skupin psychofarmak, je následující:

  1. Přednáška ze základního výzkumu – přístup na úrovni, která bude pro psychiatra srozumitelná
  2. Přednáška o ověřených indikacích, výzkumná data, zejména vlastní
  3. Přednáška o off-label indikacích, rovněž vhodná výzkumná data, byťmalých studií, vlastní poznatky
  4. Praktické aspekty léčby, individualizovaný přístup, nežádoucí účinky

Pro další sympozia doporučujeme podobnou osnovu s uspořádáním od základního výzkumu po klinickou praxi - preferujeme sympozia, která budou mít jako úvodní srozumitelnou přednášku o preklinice, dále přednášku týkající se klinického výzkumu, poté klinickou praxi a na závěr přednášku věnovanou individualizované farmakoterapii.

Přihlášená sympózia a workshopy budou posuzovány a řazeny do programu podle tématické příslušnosti, se zřetelem k prioritním tématům.

Skladba programu je podobná jako při minulých konferencích - od plenárních přednášek pozvaných špičkových domácích a zahraničních odborníků v oboru, přes sympózia s důrazem na vlastní výsledky, workshopy zaměřené na osvojení a prohloubení praktických znalostí a dovedností, vývěsková sdělení až po prestižní sekci Nový výzkum, věnovanou ústní prezentaci vlastních dat. Jak je již zvykem, zazní i přednáška významného řečníka z jiného oboru.

Na konferenci budou také udíleny tradiční ceny: Ceny ČNPS za nejlepší originální publikaci, Literární cena ČNPS a Tvůrčí literární stipendium ČNPS. V závěru pak porota také vyhlásí vítěze cen ČNPS za nejlepší vývěsková sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci Nový výzkum.

Návrhy sympozií předpokládáme do 31. května 2012.

Těším se s Vámi na shledanou v Jeseníku v lednu 2013.

S přátelským pozdravem,

Ján Praško
Předseda výboru ČNPSPřihlášení stávajícího člena na stránky

Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška