Úvod Úvodní slovo

Hodnocení konference, zpracované z vyplněných dotazníků, lze stáhnout ZDE.

Fotografie z konference jsou postupně doplňovány po jednotlivých dnech.
Nahlédnout můžete do fotogalerie ZDE.

V rámci 55. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny ČNPS:

Cena ČNPS za originální odbornou práci klinickou:

Monika Klirova, Jiri Horacek, Tomas Novak, Jan Cermak, Filip Spaniel, Lucie Skrdlantova, Pavel Mohr, Cyril Höschl: Individualized rTMS neuronavigated according to regional brain metabolism (18FGD PET) has better treatment effects on auditory

 


Cena ČNPS za originální odbornou práci preklinickou:

Babic S., Ondrejcakova M., Bakos J., Racekova E., Jezova D.: Cell proliferation in the hippocampus and the  heart is modified by exposure to repeated stress and with memantine


Cena ČNPS za tři nejlepší vývěsková sdělení:

Hroudová J., Fišar Z., Raboch J., Korábečný J., Kuča K.: In vitro účinky inhibitorů acetylcholinesteráz na aktivitu monoaminoxidáz a NADH dehydrogenázy

Amchová P., Kučerová J., Máchalová A., Pistovčáková J., Šulcová A.: Změny chování dospělých myší po prenatální a postnatální aplikaci modafinilu

Jeřábek P., Šustková M., Kršiak M.: Úloha ghrelinu v mechanismech morfinového relapsu u potkanů

 

 


 

Cena ČNPS za nejlepší ústní sdělení v oblasti Nový výzkum:

Fajnerová I., Rodriguez M., Horáček J., Mikoláš P., Dvorská K., Konrádová L., Vlček K., Stuchlík A., Levčík D., Brom C.:„Vývoj virtuálních prostorových testů pro sledování kognitivního výkonu u schizofrenního onemocnění s ohledem na vliv užívaných psychofarmak“

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí přátelé,


rád bych Vás jménem České neuropsychofarmakologické společnosti (ČNPS) co nejsrdečněji pozval k účasti na výroční 55. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci, která se uskuteční tradičně v Lázních Jeseník, ve dnech 4. - 8. ledna 2013. Hlavním zaměřením konference bude opět psychofarmakologie a léčba duševních poruch, tentokrát s hlavním tématem: „Nastal čas personalizované léčby v psychofarmakoterapii?“ Jednotlivé dny konference budou tak jako v minulosti opět věnovány vždy dopoledne jedné vybrané skupině psychofarmak (antipsychotika, antidepresiva, thymoprofylaktika, anxiolytika a hypnotika, endokanabinoidy, kognitiva) a odpoledne dalším sympoziím, která navrhnou členové společnosti podle prioritních témat.

Základní idea osnovy komponovaného sympozia, které by se mělo týkat vybraných skupin psychofarmak, je následující:

  1. Přednáška ze základního výzkumu – přístup na úrovni, která bude pro psychiatra srozumitelná
  2. Přednáška o ověřených indikacích, výzkumná data, zejména vlastní
  3. Přednáška o off-label indikacích, rovněž vhodná výzkumná data, byťmalých studií, vlastní poznatky
  4. Praktické aspekty léčby, individualizovaný přístup, nežádoucí účinky

Pro další sympozia doporučujeme podobnou osnovu s uspořádáním od základního výzkumu po klinickou praxi - preferujeme sympozia, která budou mít jako úvodní srozumitelnou přednášku o preklinice, dále přednášku týkající se klinického výzkumu, poté klinickou praxi a na závěr přednášku věnovanou individualizované farmakoterapii.

Přihlášená sympózia a workshopy budou posuzovány a řazeny do programu podle tématické příslušnosti, se zřetelem k prioritním tématům.

Skladba programu je podobná jako při minulých konferencích - od plenárních přednášek pozvaných špičkových domácích a zahraničních odborníků v oboru, přes sympózia s důrazem na vlastní výsledky, workshopy zaměřené na osvojení a prohloubení praktických znalostí a dovedností, vývěsková sdělení až po prestižní sekci Nový výzkum, věnovanou ústní prezentaci vlastních dat. Jak je již zvykem, zazní i přednáška významného řečníka z jiného oboru.

Na konferenci budou také udíleny tradiční ceny: Ceny ČNPS za nejlepší originální publikaci, Literární cena ČNPS a Tvůrčí literární stipendium ČNPS. V závěru pak porota také vyhlásí vítěze cen ČNPS za nejlepší vývěsková sdělení a za nejlepší ústní sdělení v sekci Nový výzkum.

Návrhy sympozií předpokládáme do 31. května 2012.

Těším se s Vámi na shledanou v Jeseníku v lednu 2013.

S přátelským pozdravem,

Ján Praško
Předseda výboru ČNPSPřihlášení stávajícího člena na stránky

Formulář přihlášení je určen pouze pro členy ČNPS.
Jak na přihlášení?Nejste členem ČNPS?
Můžete se jím stát.
Vyplňte naši přihlášku.
Členská přihláška