logo

PŘIHLÁŠKA ZA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ
NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 

titul(y)
příjmení
jméno
titul(y)
datum narození:
rodné číslo:
Pracoviště
název:
ulice:
PSČ - město:
Postavení v zaměstnání:
ulice:
PSČ - město:
E-mail:
Mobil:
Telefon:
Fax:
V případě, že Vaše kvalifikace není medicínská, doplňte prosím stručně, jak Vaše pracovní náplň souvisí s psychofarmakologií.

Přihlašuji se za člena České neuropsychofarmakologické společnosti o.s., prohlašuji, že budu respektovat její Stanovy a souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím s uveřejněním svého jména a adresy pracoviště na webových stránkách ČNPS.
BreezingForms Copyright(c) 2008-2009 Markus Bopp - Crosstec Solutions
© 2022 ČNPS

Login 

 

 

Úvod Membership Elektronická přihláška