Česká neuropsychofarmakologická společnost

Nacházíte se: ČNPS > Ceny ČNPS a granty


Cena ČNPS

Cena ČNPS za originální odbornou práci v oblasti psychofarmakologie publikovanou v anglickém jazyce v recenzovaném impaktovaném časopise v období 1. 10. 2021 – 31. 10. 2022. Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Každá vítězná práce bude odměněna částkou 40 000 Kč. První autor musí být členem ČNPS a mít uhrazeny členské příspěvky. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená z českých a zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie. Své práce zasílejte do 31. října 2022 na adresu sekretariátu: ČNPS z.s., U Zvonařky 15, 120 00  Praha 2 nebo na e-mail: sekretariat@cnps.cz, případně nahrejte soubor ZDE.

Další ceny vyhlášené v rámci 65. česko-slovenské psychofarmakologické konference:

Tři nejlepší vývěsková sdělení budou oceněna částkou 3x10 000 Kč. Vývěsková sdělení budou posuzována dvoučlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Výbor ČNPS si vyhrazuje právo neudělit všechny tři ceny v případě, že vývěsková sdělení nebudou splňovat zadaná kritéria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.

Cena Oldřicha Vinaře (za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum) bude posuzována tříčlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Cena bude oceněna částkou 10 000 Kč.

Vítěznou prací v soutěži o cenu ČNPS v sekci preklinický výzkum se stala: „Altered dopamine D3 receptor gene expression in MAM model of schizophrenia is reversed by peripubertal cannabidiol treatment“ od autora Tibora Starka. Autorkou nejlepší klinické práce se stala Ĺubomíra Izáková s prací „Salivary Aldosterone, Cortisol, and Their Morning to Evening Slopes in Patients with Depressive Disorder and Healthy Subjects: Acute Episode and Follow-Up 6 Months after Reaching Remission“.