Česká neuropsychofarmakologická společnost

Nacházíte se: ČNPS > Ceny ČNPS a granty


Cena ČNPS

Cena ČNPS za originální odbornou práci v oblasti psychofarmakologie publikovanou v anglickém jazyce v recenzovaném impaktovaném časopise v období 1. 10. 2022 – 31. 10. 2023. Cena bude udělena ve dvou kategoriích – klinická a preklinická práce. Každá vítězná práce bude odměněna částkou 40 000 Kč. V případě sdíleného autorství musí být alespoň jeden s prvních autorů členem ČNPS a mít uhrazeny členské příspěvky. O udělení ceny rozhodne nezávislá komise složená ze zahraničních odborníků z oblasti psychofarmakologie. Své práce zasílejte do 31.října 2023 na adresu sekretariátu: ČNPS z.s., U Zvonařky 15, 120 00  Praha 2 nebo na e-mail: sekretariat@cnps.cz, případně nahrejte soubor ZDE.

POZOR, NOVÉ! Ve snaze zviditelnit oceňované originální výzkumné práce žádá výbor ČNPS autory soutěžních publikací, aby současně s podáním přihlášky do soutěže o Cenu ČNPS přislíbili, že alespoň jeden z autorů bude přítomný na Valné hromadě ČNPS v průběhu následující konference (nejbližší se bude konat 12.1.2024 v Mariánských Lázních). V případě, že publikace bude oceněna, seznámí někdo z přítomných autorů členy ČNPS s hlavními nálezy publikovaného výzkumu.

Další ceny vyhlášené v rámci 65. česko-slovenské psychofarmakologické konference:

Tři nejlepší vývěsková sdělení budou oceněna částkou 3x10 000 Kč. Vývěsková sdělení budou posuzována dvoučlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Výbor ČNPS si vyhrazuje právo neudělit všechny tři ceny v případě, že vývěsková sdělení nebudou splňovat zadaná kritéria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň.

Cena Oldřicha Vinaře (za nejlepší ústní sdělení v kategorii Nový výzkum) bude posuzována tříčlennou komisí jmenovanou výborem ČNPS. Cena bude oceněna částkou 10 000 Kč.

Vítězná práce v soutěži o cenu ČNPS v sekci preklinický výzkum:

Radomir Juza, Iveta Vojtechova, Kristyna Stefkova-Mazochova, Wim Dehaen, Tomas Petrasek, Lukas Prchal, Tereza Kobrlova, Jiri Janousek, Premysl Vlcek, Eva Mezeiova, Daniel Svozil, Jana Zdarova Karasova, Jaroslav Pejchal, Holger Stark, Grzegorz Satala, Andrzej J. Bojarski, Monika Kubacka, Szczepan Mogilski, Alena Randakova, Kamil Musilek, Ondrej Soukup, Jan Korabecny

„Novel D2/5-HT receptor modulators related to cariprazine with potential implication to schizophrenia treatment"


Autorkou nejlepší klinické práce se stala:

Lubomira Izakova, Natasa Hlavacova, Daniela Jezova  

„Steroid stress hormone changes throughout the menstrual cycle: A rise in evening aldosterone concentration in early luteal phase precedes the symptoms of premenstrual syndrome“