Česká neuropsychofarmakologická společnost

Nacházíte se: ČNPS > O společnosti > Členství


Členství

Přihlášku za řádného člena ČNPS můžete vyplnit ZDE. Vaše přihláška bude projednána na následující řádné schůzi výboru ČNPS a poté budete písemně informován/a o rozhodnutí výboru ČNPS.


Informace pro členy k platbě členských příspěvků:

Částka: 400 Kč / rok
Č. účtu: 247074706/0300
Variabilní symbol: prvních šest čísel Vašeho rodného čísla
Adresa banky: Československá obchodní banka a.s., Anglická 20, 120 00  Praha 2

IBAN kód: CZ70 0300 0000 0002 4707 4706

SWIFT kód: CEKOCZPP

Přehled Vašich plateb je možné sledovat po přihlášení na webovém rozhraní. Pokud budete mít problémy s přihlášením nebo reklamaci týkající se úhrad členských příspěvků, kontaktujte sekretariát ČNPS: sekretariat@cnps.cz

V případě, že člen neuhradí členské příspěvky splatné pro příslušný kalendářní rok ani do 2 let od jejich splatnosti, bude z ČNPS vyloučen. Pokud po vyloučení podá novou žádost o přijetí za člena ČNPS, musí uhradit dlužnou částku, která vznikla během prvního členství. Toto rozhodnul výbor ČNPS na schůzi dne 6.10.2021.