Česká neuropsychofarmakologická společnostCena ČNPS 2016

V rámci 59. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny:

Cena ČNPS za nejlepší originální odbornou práci klinickou:
Concentration of Donepezil in the Cerebrospinal Fluid of AD Patients: Evaluation of Dosage Sufficiency in Standard Treatment Strategy: Valis M., Masopust J., Vysata O., Hort J., Dolezal R., Tomek J., Misik J., Kuca K., Zdarova Karasova J.

Cena ČNPS za nejlepší originální odbornou práci preklinickou:
Preferential Inhibition of Tonically over Phasically Activated NMDA Receptors by Pregnane Derivatives:
Vyklicky V., Smejkalova T., Krausova B., Balik A., Korinek M., Borovska J., Horak M., Chvojkova M., Kleteckova L., Vales K., Cerny J., Nekardova M., Chodounska H., Kudova E., Vyklicky L.

Poster - zvláštní cena za vědeckou reakci na aktuální problémy:
Jak postoje modulují odpověď na mediální zobrazení migrační krize: fMRI studie:
Kesner L., Horáček J., Adámek P., Buchtík M., Fajnerová I., Grygarová D., Kozelka P., Nekovářová T., Španiel F., Tintěra J., Weissová A.

Poster v oblasti výzkumu endokanabinoidního systému:
Peripubertálna modulácia endokanabinoidného systému bráni rozvoju molekulárnych a behaviorálnych alterácií v mam modeli schizofrénie:
Štark T., Di Marco R., Rudá-Kučerová J., Giurdanella G., Pekařík V., Babinská Z., Salomone S., Mechoulam T., Drago F., Šulcová A., Micale V.

Poster v oblasti pedopsychiatrie:
Salivárny kortizol a alfa-amyláza v reakcii na stresovú situáciu v škole u detí predpubertáleho veku:
Kapsdorfer D., Vondrová D., Hlaváčová N., Ševčíková Ĺ., Ježová D.

Poster v oblasti nefarmakologických intervencí:
Prokognitivní účinek umělého osvětlení: Objektivní a subjektivní charakteristiky vigility u zdravých dospělých po expozici světlu různé vlnové délky:
Šmotek M., Vlček P., Kopřivová J.

Ústní sdělení v sekci Nový výzkum:
Interakce oleamidu s biotransformačním systémem cytochromu P450 u potkana:
Dovrtělová G., Nosková K., Juřica J., Zendulka O.