Česká neuropsychofarmakologická společnostCena ČNPS 2014

V rámci 57. česko-slovenské psychofarmakologické konference byly uděleny tyto ceny o nejlepší:

Ústní sdělení – klinika:
Vliv kanabinoidů na odpověď mozku při sledování vizuální intimní erotiky – fMRI studie:
Androvičová R., Horáček J., Páleníček T., Tintěra J., Rydlo J., Höschl C.

Ústní sdělení – preklinika:
Vliv vybraných kanabinoidních látek na metabolickou aktivitu cytochromu P450 u potkana:
Zendulka O., Sabová M., Dovrtělová G., Nosková K., Juřica J.

Ústní sdělení - zvláštní cena:
Snížená exprese Nogo-A u transgenního potkana jako neurovývojový model schizofrenie:
Petrásek T., Vojtěchová I., Prokopová I., Stuchlík A.

Poster – farmakologie látkových závislostí:
Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti:
Kučerová J., Amchová P., Babinská Z., Havlíčková T., Jeřábek P., Kačer P., Šustková-Fišerová M., Šulcová A.

Poster – experimentální psychofarmakologie:
Vliv klomipraminu a risperidonu na kognitivní flexibilitu animálního modelu OCD:
Radostová D., Hatalová H., Stuchlík