Česká neuropsychofarmakologická společnostKonference ČNPS 2022 jen on-line v živém přímém přenosuVážené kolegyně a kolegové,

musíme sdílet nepříjemnou zprávu. S ohledem na průběh pandemie rušíme prezenční konání konference ČNPS, která byla plánovaná v termínu 12.-16.1.2022 v Mariánských Lázních. Místo toho proběhne ve stejném termínu konference on-line v živém přímém přenosu. Jednotlivá sympózia budou vysílána ze studia, počítáme s živou diskusí mezi účastníky sympózia i mezi kolegy, kteří se připojí distančně. Plánujeme i doprovodný program. Záznam příspěvků konference bude opět k dispozici i k pozdějšímu zhlédnutí. Máme už s pořádáním konference touto formou zkušenosti, pracujeme na tom, aby byla zajímavá a smysluplná i v této formě.

O zrušení prezenční formy konference rozhodl výbor dne 1. 12. 2021, a nebylo to lehké rozhodování. Nicméně v situaci, kdy predikční modely ukazují kulminaci zatížení nemocnic koncem roku, tj. nemocnice budou velmi pravděpodobně pod velkým tlakem na personál i v době plánované konference, kdy jsou do péče o COVID+ pacienty zapojeni jak lékaři psychiatrických nemocnic, tak psychiatři ve všeobecných nemocnicích jak na psychiatrických, tak na kovidových stanicích, kdy při omezování elektivní péče stojí péče o závažné stavy na ambulantní sféře – tedy i na ambulantních psychiatrech - kdy se uvažuje opět o povolávání mediků, armády a dokonce i ambulantních specialistů, není konání konference udržitelné, obhajitelné. Do poslední chvíle jsme doufali, že nebudeme muset přikročit k tomuto kroku; je možné, že situace nebude tak závažná, jak naznačují predikce, ale s ohledem na čas potřebný k přípravě on-line formy konference i s ohledem na naše partnery, není možné rozhodnutí odkládat.

Víme, že konference nejsou jen o odborné programu, že na ně jezdíme i kvůli setkání s kolegy a přáteli, abychom si odpočali od náročné klinické praxe a tento význam konference on-line forma nedokáže nahradit. Zvažujeme možnost realizace menších prezenčních akcí v průběhu jara po skončení této vlny tak, abychom i společenský život společnosti vrátili do normálnějších kolejí.

Dámy a pánové, přijměte od členů výboru ČNPS srdečné přání klidných Vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce. Přejme si všichni, ať toto těžké období zvládneme v dobré tělesné i psychické kondici a v příštím roce se konečně sejdeme tak, jak jsme byli zvyklí.

Tomáš Kašpárek
předseda výboru ČNPS

Zpět