Česká neuropsychofarmakologická společnost



Úvodní slovo předsedy



Vážené kolegyně a kolegové,

chtěl bych vás pozvat na naši téměř výroční, 65. konferenci ČNPS s mottem „Nové cíle psychofarmakoterapie", která proběhne ve dnech 11.-15. 1. 2023 v Mariánských Lázních.

V našem oboru se děje velmi mnoho zajímavého, nastupují léčiva s inovativním mechanismem účinku, která překonávají zavedená paradigmata o patofyziologii duševních nemocí a otevírají nám škálu nových terapeutických možností. Pro starší látky se nacházejí nové indikace, ve kterých ukazují svou účinnost. Na těchto inovacích se podílí jak firemní, tak akademické prostředí a zažíváme renesanci univerzitního výzkumu v psychofarmakoterapii. Stejně tak se těšíme na sdílení klinické zkušenosti s léčbou duševně nemocných i na obnovení společenského i spolkového života. Čeká nás volební shromáždění členů naší společnosti a předání předsednictví výboru do rukou prof. Horáčka.

Těšíme se na vás!

Za výbor ČNPS
Tomáš Kašpárek

Zpět