Česká neuropsychofarmakologická společnostVýsledky hlasování - volby ČNPSVOLBY DO VÝBORU ČNPS PRO ROKY 2021-2022

Počet oprávněných voličů: 638
Požadované kvórum: 10%
Hlasovalo: 157
Kvórum bylo dosaženo (24,60%)


Zvolení kandidáti do výboru ČNPS:

1. Pavel Mohr
2. Jiří Horáček
3. Cyril Höschl
4. Martin Anders
5. Jiří Masopust
6. Hana Papežová
7. Libor Ustohal
8. Miloslav Kopeček
9. Pavel Doubek

Zvolení kandidáti do revizní komise:

10. Ján Pavlov Praško (předseda)
11. Martin Bareš
12. Filip Španiel


VOLBA PŘEDSEDY PRO OBDOBÍ 2023-2024

Zvolený předseda ČNPS:

Jiří Horáček

HLASOVÁNÍ O ZMĚNĚ STANOV ČNPS

Počet oprávněných voličů: 638
Požadované kvórum: 10%
Hlasovalo: 102
Kvórum bylo dosaženo (15,98%)
Pro přijetí návrhu: 96%


V Praze dne 27.6.2021

prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
předseda volební komise

Zpět